Cập nhật tiến độ công trình Nguyễn Thị Việt Thùy, Hồ Ba Mẫu

– Mã hiệu thang: 350Kg – 60 – 7/7 – Động cơ: Fuji (Malaysia) – Tủ điều khiển: Mitsubishi (Japan) – Fuji Lift (Japan) – Vị trí phòng máy: Thang không phòng máy – Kích thước giếng thang: Rộng 1500mm x Sâu 1400mm – Kích thước cabin: Rộng 1100mm x Sâu 850mm – Kích thước…