Cập nhật công trình anh Tú Triều Khúc, Hà Đông, Hà Nội – Toà nhà văn phòng

Đánh giá bài viết

– Mã hiệu thang: 1000Kg – 90 – 9/9 Stops
– Động cơ: Fuji (Malaysia)
– Tủ điều khiển: Fuji (Malaysia)
– Vị trí phòng máy: Thang không phòng máy
– Kích thước giếng thang: Rộng 2200mm x Sâu 2400mm
– Kích thước cabin: Rộng 1800mm x Sâu 1700mm
– Kích thước cửa thang: Rộng 1000mm x Cao 2100mm
– Kích thước đỉnh giếng thang (OH): 4500mm
– Kích thước hố giếng thang (Pit): 1600mm

Hiện trạng: Đang hoàn thiện