" /> Thang máy gia đình - 200kg 300kg 350kg 400kg 450kg