Hướng dẫn sử dụng thang máy đơn giản nhất

Thang máy là một thiết bị vận chuyển người phổ biến trong các toà nhà vì vậy thang máy đứng đầu danh sách thiết bị yêu cầu đặc biệt về an toàn, thang máy ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng của con người. Người sử dụng thang máy phải tuân thủ chặt…