Thiết kế thang máy đẳng cấp

Thiết kế giếng thang máy:

  • Khung thép, vách kính. Cầu thang bộ chạy xung quanh,
  • Giếng thang không phòng máy,
  • Cabin vách kính 3 mặt,
  • Cửa cabin và cửa các tầng bằng kính.