Tiêu chuẩn chất lượng thang máy Taiyo Việt Nam

Tùy theo loại thang, mục đích sử dụng mà thang máy có các thang tiêu chuẩn riêng. Thang máy là sản phẩm vận chuyển người và hàng trong tòa nhà cao tầng nên tiêu chí an toàn được đặt lên cao nhất. An toàn quyết định đến chất lượng và uy tín của Công ty Thang máy Taiyo Việt Nam.

Thang máy nằm trong lĩnh vực phải thắt chặt an toàn. Ở bất kì thang máy do hãng nào sản xuất, do công ty nào lắp đặt thì khi đưa vào sử dụng người ta phải dựa trên những tiêu chuẩn chung để đánh giá chất lượng cũng như tính an toàn khi sử dụng.

Sau khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng thì thang máy được cơ quan nhà nước và thanh tra dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng này để kiểm định chất lượng. Sau khi kiểm định xong các cơ quan này mới cấp phép sử dụng. Tất cả các bước kiểm tra được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật.

– TCVN 5744 : 1993 Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

– TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí thang máy.

– TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cabin thang máy, đối trọng, ray dẫn hướng thang máy

– TCVN 5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dung hố thang máy.

– TCVN 4086 : 1985 An toàn điện trong xây dựng thang máy – yêu cầu chung.

– TCVN 4244 : 1986 Quy phạm an toàn thiết bị nâng – thang máy.

– TCVN 3146 : 1986 Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện thang máy.

– TCVN 3245 : 1986 An toàn cháy với thang máy – yêu cầu chung .

– TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện thang máy.

– TCVN 6395 : 1998 Thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.