Hitachi lập kỷ lục về tốc độ mới của thang máy: hơn 75km/h

You are here: