ThyssenKrupp vừa cho ra đời dòng thang máy có thể vừa chạy dọc, vừa chạy ngang đầu tiên trên thế giới!

You are here: